image/svg+xml

Stråkundervisning

På Västerås Waldorfskola ingår undervisning i fiolspel i årskurs tre. En fiollärare kommer till skolan en dag i veckan. Eleverna övar då fiol och musicerar både i helklass och i små grupper. De får även lyssna på och analysera klassisk musik och öva musikteori.

Undervisningen utmynnar i en sommarkonsert, då klassen får visa upp vad de lärt sig under året.

Stråkundervisningen gynnar koncentration, gehör, rytm, musikalitet och motorisk koordination, egenskaper som är av godo i skolans övriga arbete. Det är också givande och utvecklande både för den enskilda eleven och för klassens gemenskap. Att spela tillsammans skapar sammanhållning och ger glädje!