image/svg+xml

Stråkundervisning

På Västerås Waldorfskola ingår undervisning i fiolspel i klass tre. Två glada lärare kommer till skolan varje vecka, och har både klassundervisning och enskild undervisning med varje elev. Klassen får lyssna på och analysera klassisk musik, och lära sig musicera tillsammans.

Undervisningen utmynnar i en sommarkonsert, då klassen får visa upp vad man lärt sig under året.

Stråkundervisningen gynnar koncentration, gehör, rytm, musikalitet och motorisk koordination – alla egenskaper som är av godo i skolans övriga arbete. Det är också roligt och utvecklande både för den enskilda eleven och för klassens gemenskap. Att spela tillsammans skapar sammanhållning och ger glädje!