image/svg+xml

Rektor:

Maria Flodén
e-post: rektor@vwaldorf.se
telefon: 079-304 70 17

 

Skolchef:

Maria Flodén

e-post: rektor@vwaldorf.se

telefon: 079-304 70 17

Klasslärare förskoleklassen:

 • Sara Jannborg

Klasslärare, klass 1–9:

 • klass 1,  Tove Steinholtz
 • klass 2, Maud Karlsson
 • klass 3/4, Emelie Palmaer & Sonenta Backström
 • klass 5/6, Iryna Romanenko
 • klass 7, Mimmi Gränswall Stuvemark
 • klass 8/9, Alexander Andersson & Malte Norling

Ämneslärare och medarbetare

 • Anna Norberg
 • Jocke Lavett
 • Ingela Back
 • Helena Gauffin
 • Peter Åhs
 • Johan Östlund
 • Alexander Watz
 • Jenni Syrjänen

Medarbetare på Fritidshemmet:

Fritidshemsansvarig: Linda Hemrell

linda.hemrell@vwaldorf.org, 076-0210934

 • Lucas Mothander
 • Anja Hallberg
 • Jonna Gill

Övriga medarbetare:

 • Speciallärare: Michèle Wall
 • Skolläkare: Christina Lockley, Kontakt via skolsköterska.
 • Skolsköterska: Heidi Slagstedt, 076-0068655, skolhalsovard@vwaldorf.se
 • Skolpsykolog: Sara Ulfvebrand, kontakt via skolhälsovården.
 • Kurator: Johanna Grönhaug 073-955 36 64
 • Ekonomiassistent: Johan Edenskär 021-803738, ekonomi@vwaldorf.sejohan.edenskar@vwaldorf.org
 • It-ansvarig: Alexander Watz, itsupport@vwaldorf.se
 • Skolköksansvarig: Maria Flaming
 • Städansvarig: Evelina Stensson

Huvudman Stiftelsen Västerås Waldorfskola

Ordförande: Malte Nordling

Ledamöter: Merilin Strand, Camilla Fridström, Johan Östlund och Tove Steinholtz.