image/svg+xml

Rektor:

Maria Flodén
e-post: rektor@vwaldorf.se
telefon: 079-304 70 17

 

Skolchef:

Anna Färnlöf
e-post: anna.farnlof@vwaldorf.org

Klasslärare förskoleklassen:

Sara Jannborg

Klasslärare, klass 1–9:

 • klass 1,  Stina Classen
 • klass 2, Maud Karlsson
 • klass 3/4, Emelie Palmaer
 • klass 5/6, Iryna Romanenko
 • klass 7, Mimmi Gränswall Stuvemark
 • klass 8/9, Alexander Andersson & Malte Norling

Medarbetare på Fritidshemmet:

Fritidshemsansvarig: Linda Hemrell

linda.hemrell@vwaldorf.org, 076-0210934

 • Lucas Mothander
 • Anja Hallberg
 • Jonna Gill

Övriga medarbetare:

 • Speciallärare: Michele Wall
 • Skolläkare: Christina Lockley, Kontakt via skolsköterska.
 • Skolsköterska: Heidi Slagstedt, 073-818 15 38, skolhalsovard@vwaldorf.se
 • Skolpsykolog: Sara Ulfvebrand, Kontakt via skolhälsovården.
 • Kurator: Johanna Grönhaug 073-955 36 64 (föräldraledig)
 • Ekonomiassistent: Johan Edenskär 021-803738, ekonomi@vwaldorf.se : johan.edenskar@vwaldorf.org
 • It-ansvarig: Alexander Watz, itsupport@vwaldorf.se
 • Skolköksansvarig: Maria Flaming
 • Städansvarig: Evelina Stensson

Huvudman Stiftelsen Västerås Waldorfskola

Ordförande: Anna Färnlöf

Ledamöter: Malte Nordling , Toby Ibbotson, Johan Westerberg

och Tove Steinholtz.