image/svg+xml

Rektor:

Chris Lööf
e-post: rektor@vwaldorf.se
telefon: 079-304 70 17

Biträdande rektor:

Susanna Larsson-Schuls
e-post: susanna.larsson-schulz@vwaldorf.org

Skolchef:

Anna Färnlöf
e-post: anna.farnlof@vwaldorf.org

Klasslärare förskoleklassen:

Stina Classen

Klasslärare, klass 1–9:

 • klass 1 – Maud Karlsson
 • klass 2 – Sara Jannborg
 • klass 3 – Emelie Palmaer
 • klass 4-5 – Iryna Romanenko
 • klass 6 – Tove Steinholtz
 • klass 7-8 – Anna Norberg och Alexander Andersson
 • klass 9 – Mimmi Gränswall Stuvemark

Ämneslärare:

 • Bild och Textilslöjd: Ingela Back
 • Musik och Matematik: Malte Nordling
 • Hemkunskap: Alexander Andersson
 • NO och Teknik: Susanna Larsson-Schulz
 • Träslöjd och Smide: Jocke Lavett
 • Eurytmi: Helena Gauffin
 • Idrott och Motorik: Alessandro Saluzzi
 • Engelska: Mimmi Gränswall Stuvemark
 • Spanska: Linda Hemrell
 • SU-grupp låg- och mellanstadiet – Sonenta Backström
 • SU-grupp högstadiet – Alexander Watz

Medarbetare på Fritidshemmet:

Fritidshemsansvarig: Anna Maanmies,

anna.maanmies@vwaldorf.org, 076-0210934, 021-804950.

 • Lucas Mothander
 • Anja Hallberg
 • Jonna Gill

Övriga medarbetare:

Huvudman Stiftelsen Västerås Waldorfskola

Ordförande: Anna Färnlöf
Ledamöter: Malte Nordling , Toby Ibbotson och Mimmi Gränswall Stuvemark, Johan Westerberg