image/svg+xml

Särskola

I Waldorfskolans pedagogik betonas människans mångsidighet, som kommer till uttryck i olika begåvningar. Växandet och lärandet utgör en helhet där eleven får arbeta både praktiskt, konstnärligt och teoretiskt utifrån sina egna behov och möjligheter. Detta gör att waldorfpedagogiken är lämplig för alla elever.

Eleverna går inkluderade i grundskoleklass och de som behöver extra stöd har en stödjande resurs vid sin sida. Klassläraren anpassar alltid undervisningen och kraven efter varje elevs förutsättningar. Med vårt arbetssätt får alla särskoleelever arbeta på sin nivå med samma stoff som övriga elever i klassen. De kan hela tiden lära genom att lyssna, läsa, skriva, måla och dramatisera i grupp. Den friheten gäller inte bara särskoleeleverna, alla våra elever har möjligheten till ett konstnärligt arbetssätt.

Särskolan på Västerås Waldorfskola gäller från förskoleklass upp till årskurs 6.