image/svg+xml

Information och dokument

Västerås Waldorfskola är en fristående, självförvaltande skola som drivs helt utan vinstintresse. Den är godkänd av Skolinspektionen och följder de mål och riktlinjer som finns angivna i skollag och läroplaner. Waldorfskolan i Sverige hämtar också inspiration och vägledning från En väg till frihet, waldorfskolans eget pedagogiska måldokument, som finns på Waldorfskolefederationens hemsida, http://waldorf.se/om-waldorf/kursplan-malbeskrivningar/

Huvudman för skolan är Stiftelsen Västerås Waldorfskola.

 • Malte Nordling – ordförande
 • Merilin Strand – ledamot
 • Tove Steinholtz – ledamot
 • Camilla Fridström – ledamot
 • Johan Westerberg – ledamot

Huvudmannen har ansvar för juridiska frågor angående skolan. Du kan komma i kontakt med huvudmannen genom att skicka ett mail till: styrelsen@vwaldorf.se, eller ringa: 021-80 37 38

Har du synpunkter eller klagomål på skolan? Under fliken ”blanketter” finner du en blankett för detta. Skriv ut, fyll i och skicka eller lämna till skolan. Blanketten finns också att hämta på skolan, fråga din klasslärare eller rektor.

Rektor är Maria Flodén. Det är till henne du vänder dig om du har frågor angående det pedagogiska arbetet (telefon 079-304 70 17, eller via admentum.se eller rektor@vwaldorf.se).

Klassläraren ansvarar för arbetet i klassen, och det är till klassläraren du vänder dig i första hand om du har frågor om just ditt barn, undervisningen i klassen eller annat.

Skolans ordningsregler uppdateras tillsammans med elever och all personal. Här är de senast uppdaterade:

Ordningsregler ht 2021

 

Information till föräldrar

Kanaler för information från Västerås Waldorfskola är:

 • Samtal med personal
 • Mail från lärare eller ledningen med information om t.ex. kommande aktiviteter
 • Admentum
 • Skolans hemsida
 • Skolans facebooksida
 • Instagram
 • Föräldramöten, både i den enskilda klassen och gemensamma för alla klasser

Mobiltelefoner

På skolan gäller att eleverna får lämna in sina mobiltelefoner vid skoldagens början och hämta ut dem vid dagens slut. I en del klasser kan det finnas särskilda avtal mellan elever och lärare.

-Varför gör vi så? 

Waldorfskolans undervisning syftar bland mycket annat till att stärka de relationer som finns i klassen och mellan elever och vuxna. Genom att ge möjlighet till en dag fri från störningar ges ökat utrymme för att bygga goda, starka relationer som främjar trygghet, god självkännedom och god inlärning.

Vi vet också att vi vuxna är ständiga förebilder för barnen och tillämpar därför återhållsamhet med mobiltelefoner även för oss. Kommer ni föräldrar hit och besöker skolan, vill vi gärna att ni tänker på detta och inte använder mobiltelefonen inför barnen. Passa på att vara helt närvarande när du är här istället!

Fritidshemmet

Fritidshemmet är öppet för barn från förskoleklass till klass 6, mellan klockan 6.30 – 17.00. Ansökan till fritidshemmet görs hos kommunen.

Skolmaten

All mat lagas på skolan, är i möjligaste mån ekologisk och i så hög grad som möjligt närproducerad. Tre dagar per vecka serveras vegetarisk mat, en dag kött och en dag fisk. Till förmiddagsrasten (9.50 – 10.20) serveras knäckebröd, smör och frukt.

Föräldrarstädning

Eftersom vår skola inte tar ut någon vinst går alla pengar direkt till eleverna. Genom att våra föräldrar städar sin klass städområden frigör vi medel som kommer våra elever direkt till godo i form av material av god kvalitet och hög personaltäthet. Det är också en tradition att man som förälder städar sitt barns klassrum, och den skänker engagemang i skolan, trygghet och stolthet för eleverna (”det är min pappa som har städat!”) och ger föräldrar möjlighet att delta i sina barns vardag på ett naturligt sätt.

Städningen sker efter ett schema som innebär ca två städningar per termin. Man städar onsdag och helg under en vecka.

Har man inte möjlighet att städa pratar man med sin klasslärare som kan förmedla kontakt med städhjälp eller, om man vill, tar bort namnet från klassens städlista.

Skolhälsovård

Skolsyster Heidi Slagstedt finns på plats två dagar i veckan. Hon kan nås på telefon 021-80 31 24, 073-818 15 38 alt. skolhalsovard@vwaldorf.se eller admentum.

Vår skolläkare heter Christina Lockley, och kontakt med henne får man genom skolsyster.

Kurator heter Johanna Grönhaug. Hennes telefonnummer är 073-955 36 64. Du kan också få kontakt med henne via din klasslärare, skolsyster eller rektor.

Skolpsykolog är Sara Ulfvebrand. Kontakt förmedlas av skolsyster, rektor eller elevvård.