UPPROP PÅ VÄSTERÅS WALDORFSKOLA

Onsdagen den 16 augusti kl 10.00 samlas vi på skolgården för att tillsammans starta upp det nya läsåret.

Alla gamla och nya elever med familj, släkt och vänner är välkomna!

Uppropet tar ca en timme.

Fritidshemmet är stängt på uppropsdagen, ingen skollunch serveras.

VÄLKOMNA!