Välkommen med din ansökan

Verkar Waldorfskolan spännande?

Hör av dig till rektor@vwaldorf.se eller skicka in en köanmälan

På skolan finns elever från förskoleklass till åk 9.

Waldorfskolans mål är att utveckla en livslång lust att lära.

Vi ser på teoretisk kunskap, hantverk och konst som

likvärdiga och lika viktiga för människans utveckling.

Vi betonar jämlikhet och ömsesidig respekt mellan elever och lärare.

Blir du nyfiken? Hör av dig så bokar vi en tid för ett besök!