Rapport från gemensamma föräldramötet 27/10

Den 27/10 hade vi ett gemensamt föräldramöte för alla föräldrar.

Vi talade om skolans framtid. Det kommer att byggas hus alldeles intill skolan, frågan är om vi vill finnas kvar här då?
Vi talade om att Waldorfskolan ursprungligen skapats ur ett gemensamt kraftfullt initiativ av föräldrar som önskade en Waldorfskola för sina barn. Vi har ingen stor koncern bakom oss och inget vinstuttag, utan ska vi skapa något nytt på en annan plats behöver vi göra det tillsammans!

Möjligheterna är alltså goda för att alla initiativ, idéer och kompetens som finns i vår stora föräldragrupp ska kunna komma till god användning. Alla förslag, idéer eller tankar och all lust att bidra är oerhört välkommet, och en förutsättning för att det ska bli något riktigt bra av Waldorfskolan i framtiden.

Nu är alla möjligheter öppna för föräldrar som kan och vill bidra med kunskap, tid, engagemang eller kontakter – hör av er till skolan! Alla krafter behövs och är mycket välkomna!

Maria Flodén, rektor
Kollegiet på Västerås Waldorskola