Musik!

Vi har körsång och flöjtspel i alla klasser. Hela skolan har gemensam kör en gång i veckan (ej under corona-tid). Fiolundervisning ingår för alla elever i årskurs 3. Sång och musik är ett dagligt inslag i skolans verksamhet.