Musik!

På Västerås Waldorfskola har alla elever körsång och flöjtspel.

Hela skolan har gemensam sångstund en gång i veckan.

Sång och musik är ett dagligt inslag i skolans verksamhet, skapar gemenskap och utvecklar elevernas förmågor:

”Så kallade överföringseffekter från musik till andra ämnen har utvärderats i flera studier. Dessa visar att musik har positiva effekter på matematik och språk. När det gäller matematik är idén att all musik är matematiskt uppbyggd (i tonrelationer såväl som i tidsrelationer) och när det gäller språk brukar man peka på att ljud-perceptionen förbättras av musiklyssnande. Det har även rapporterats att arbetsminnet förbättras av musik. Arbetsminnet brukar nämnas som en viktig kapacitet vid problemlösning. Det framhålls också att musik och estetiska ämnen utvecklar kreativiteten.”

Källa:

Blir man bättre i skolan av musik?