Månadsfest

Vid månadsfester får klasser visa upp vad de arbetar med i olika ämnen för skolans elever, personal och vårdnadshavare. För närvarande är dessa inställda p.g.a. covid-19.