Månadsfest

Vid månadsfester får klasser visa upp vad de arbetar med i olika ämnen för skolans elever, personal och vårdnadshavare.