Skolval hösten 2023

Ska ditt barn börja förskoleklass i höst? Är det dags för nytt skolval till åk 7? Vi erbjuder en skolgång som präglas av trygghet, glädje och kreativitet! Det finns fortfarande några platser kvar i höstens förskoleklass och årskurs 7 Nyfiken? Hör av dig till rektor Maria på telefon 079-304 70 17 eller via mail rektor@vwaldorf.se

Läs mer

Välkommen med din ansökan

Verkar Waldorfskolan spännande? Hör av dig till rektor@vwaldorf.se Eller skicka in en köanmälan.

Läs mer

Waldorfportalen

Läs mer om waldorfpedagogiken på hemsidan Waldorfportalen

Läs mer