Vi som jobbar här

Rektor:
Annela Åhs
e-post: rektor@vwaldorf.se
telefon: 079-304 70 17
Telefontid: tisdagar 9.00 – 10.00, samt torsdagar 10.00 – 11.00.

Biträdande rektor:
Malte Nordling
e-post: malte.nordling@vwaldorf.se

 

Klasslärare förskoleklassen:
Maud Karlsson

Klasslärare, klass 1–9:

klass 1 – Biljana Lundqvist
klass 2 – Emelie Palmaer
klass 3 – Stina Classen
klass 4 – Iryna Romanenko
klass 5 – Tove Steinholtz
klass 6 – Anna Norberg
klass 7 – Alexander Watz
klass 8 – Mimmi Gränswall Stuvemark
klass 9 – Toby Ibbotson, Chris Lööf

Ämneslärare:

Speciallärare: Michéle Wall och Cia Rogerson

Bild och textilslöjd: Ingela Back

Musik, tyska och matematik: Malte Nordling

Hemkunskap och matematik: Alexander Andersson

Kemi, fysik och teknik: Chris Lööf

Träslöjd och smide: Jocke Lavett

Eurytmi: Helena Gauffin

Idrott och motorik: Alessandro Saluzzi

Engelska: Mimmi Gränswall Stuvemark

Spanska: Marcelo Gallano

Teknik, sv/eng – Susanna Larsson-Schulz

Resurslärare – Ulf Fernqvist

Resurslärare – Anna Färnlöf

Resurslärare – Alexander Andersson

 

Medarbetare på Fritidshemmet under sommaren:

Fritidshemsansvarig: Peter Åhs,  021-804950, peter@vwaldorf.se

Andreas Nunez Jaros
Lucas Mothander
Joacim Lindberg
Jonna Gill
Gustav Hietala
Sonenta Backström

 

Övriga medarbetare:

Skolläkare: Ann-Sofie Lindberg, Kontakt via skolsköterska.
Skolsköterska: Eva Gregefalk 073-818 15 38, skolhalsovard@vwaldorf.se
Skolpsykolog: Sara Ulfvebrand, Kontakt via skolhälsovården.
Kurator: Johanna Grönhaug 073-955 36 64
Ekonomiassistent: Johan Edenskär 021-803738, ekonomi@vwaldorf.se
Skolköksansvarig: Maria del Carmen Aguilar
It-ansvarig: Marcelo Gallano Städansvarig: Evelina

Huvudman Stiftelsen Västerås Waldorfskola
Ordförande: Chris Lööf
Ledamöter: Michéle Wall, Anna Färnlöf och Johan Edenskär