Vi som jobbar här

Rektor:
Chris Lööf
e-post: rektor@vwaldorf.org
telefon: 079-304 70 17

Biträdande rektor:
Susanna Larsson-Schulz
e-post: susanna.larsson-schulz@vwaldorf.org

Skolchef:
Anna Färnlöf
e-post: anna.farnlof@vwaldorf.org


Klasslärare förskoleklassen:
Stina Classen

Klasslärare, klass 1–9:
klass 1 – Maud Karlsson
klass 2-3 – Sara Jannborg och Emelie Palmaer
klass 4-5 – Iryna Romanenko
klass 6 – Tove Steinholtz
klass 7-8 – Anna Norberg och Alexander Andersson
klass 9 – Mimmi Gränswall Stuvemark

Ämneslärare:

Bild och Textilslöjd: Ingela Back

Musik och Matematik: Malte Nordling

Hemkunskap: Alexander Andersson

NO och Teknik: Susanna Larsson-Schulz

Träslöjd och Smide: Jocke Lavett

Eurytmi: Helena Gauffin

Idrott och Motorik: Alessandro Saluzzi

Engelska: Mimmi Gränswall Stuvemark

Spanska: Linda Hemrell

SU-grupp låg- och mellanstadiet – Sonenta Backström

SU-grupp högstadiet – Alexander Watz

Resurslärare – Anna Färnlöf

 

Medarbetare på Fritidshemmet:

Fritidshemsansvarig: Anna Maanmies, anna.maanmies@vwaldorf.org och
Ida Olofsson, ida.olofsson@vwaldorf.org, 021-804950.

Lucas Mothander

Joacim Lindberg

Jonna Gill

Tobbe Hansen

Övriga medarbetare:

Speciallärare: Michele Wall (vikarie Ulrica Collander) och  Cia Rogerson

Skolläkare: Ann-Sofie Lindberg, Kontakt via skolsköterska.

Skolsköterska: Heidi Slagstedt 073-818 15 38, skolhalsovard@vwaldorf.se

Skolpsykolog: Sara Ulfvebrand, Kontakt via skolhälsovården.

Kurator: Johanna Grönhaug 073-955 36 64

Ekonomiassistent: Johan Edenskär 021-803738, ekonomi@vwaldorf.se : johan.edenskar@vwaldorf.org

It-ansvarig: Alexander Watz itsupport@vwaldorf.se

Studie- och yrkesvägledare (SYV): Susanna Larsson-Schulz susanna.larsson-schulz@vwaldorf.org

Skolköksansvarig: Maria del Carmen Aguilar

Vaktmästare: Anders Gränswall

Städansvarig: Evelina Stensson

Huvudman Stiftelsen Västerås Waldorfskola
Ordförande: Anna Färnlöf
Ledamöter: Toby Ibbotson, Johan Westerberg och Mimmi Gränswall Stuvemark