Vi som jobbar här

Rektor:
Annela Åhs
e-post: rektor@vwaldorf.se
telefon: 079-304 70 17

Biträdande rektor:
Malte Nordling
e-post: malte.nordling@vwaldorf.se

Skolchef:
Chris Lööf
e-post: chris.loof@vwaldorf.se


Klasslärare förskoleklassen:
Maud Karlsson

Klasslärare, klass 1–9:
klass 1 – Biljana Lundqvist
klass 2 – Emelie Palmaer
klass 3 – Stina Classen
klass 4 – Iryna Romanenko
klass 5 – Tove Steinholtz
klass 6 – Anna Norberg
klass 7 – Alexander Watz
klass 8 – Mimmi Gränswall Stuvemark
klass 9 – Toby Ibbotson, Chris Lööf

Ämneslärare:

Bild och Textilslöjd: Ingela Back

Musik, Tyska och Matematik: Malte Nordling

Hemkunskap och Matematik: Alexander Andersson

Kemi, Fysik och Teknik: Chris Lööf

Träslöjd och Smide: Jocke Lavett

Eurytmi: Helena Gauffin

Idrott och Motorik: Alessandro Saluzzi

Engelska: Mimmi Gränswall Stuvemark

Spanska: Marcelo Gallano

Teknik, Sv/Eng – Susanna Larsson-Schulz

Resurslärare – Ulf Fernqvist

Resurslärare – Anna Färnlöf

Resurslärare – Alexander Andersson

 

Medarbetare på Fritidshemmet:

Fritidshemsansvarig: Peter Åhs,  021-804950, peter@vwaldorf.se

Utbildningsansvarig på fritidshemmet: Malte Nordling

Lucas Mothander

Joacim Lindberg

Jonna Gill

Sonenta Backström

Ulf Fernquist

Gustav Hietala

Lotta Weine

Tobbe Hansen

Alexander Andersson

 

Övriga medarbetare:

Speciallärare: Michéle Wall och Cia Rogerson

Skolläkare: Ann-Sofie Lindberg, Kontakt via skolsköterska.

Skolsköterska: Eva Gregefalk 073-818 15 38, skolhalsovard@vwaldorf.se

Skolpsykolog: Sara Ulfvebrand, Kontakt via skolhälsovården.

Kurator: Johanna Grönhaug 073-955 36 64

Ekonomiassistent: Johan Edenskär 021-803738, ekonomi@vwaldorf.se

It-ansvarig: Marcelo Gallano itsupport@vwaldorf.se

Skolköksansvarig: Maria del Carmen Aguilar

Kökspersonal: Marcela Cevallos

Vaktmästare: Peter Åhs

Städansvarig: Evelina Stensson

 

Huvudman Stiftelsen Västerås Waldorfskola
Ordförande: Chris Lööf
Ledamöter: Michéle Wall, Anna Färnlöf och Mimmi Gränswall Stuvemark