Västerås – Vår stad 2030

Våra elever i klass åtta deltar i år, som enda grundskoleklass, i Västerås kommuns stora miljöprojekt Västerås 2030! Arrangörer är Miljösamordnare för Barn-och utbildningsförvaltningen, Naturskolan Asköviken, Stadsledningskontoret och Mälardalens högskola. Hela projektet är initierat av WWF och finansieras av SIDA.

Det handlar om att arbeta fram idéer och alternativ för hållbar utveckling i alla möjliga områden: konsumtion, transporter, social rättvisa, energi, matproduktion med mera.

Deltagare är Wikmanska gymnasiet, IT-gymnasiet och Carlforsska gymnasiet och så är det VÅRA ÅTTOR!

Vi är så stolta över våra fina, modiga elever så vi nästan spricker…

Klassen har deltagit i en elevkick-off den 13/1, och nu ska arbetet pågå ända till redovisningen av arbetet den 21 mars. De ska iordningställa en utställning, redovisa för varandra och så kommer det att vara öppet för allmänheten att besöka och gå runt och ställa frågor, det kommer att hållas föredrag och rundabordssamtal, och så blir det en avslutande röstning på det bästa arbetet!

Gå gärna in på http://www.wwf.se/source.php/1600824/Varstad-2030-webb.pdf

Heja klass åtta!

(Bilden ovan är tagen av Sabinas pappa i ett tidigare sammanhang. Men här ser ni dem, våra ljusbärare!)

Bilderna nedan är tagna av Mimmi, ser ni hur koncentrerat de jobbar!

/Maria