Spännande…

…att se hur arbetet växer fram. Imorse såg det ut så här på skolgården:

IMG_3757

Vår vattentrappa kommer alltså att bli den enda i sitt slag i världen.

Vattnets strömmande syresätter och ger liv. De former vattnet naturligt tar i rörelse är överallt förekommande där vatten får flöda fritt. I de s k ”flow-forms” (googla!) som ska placeras i vår vattentrappa kommer vattnet att röra sig nedåt, samlas i dammen och pumpas upp igen.

/Maria