Skräp

Nyss kom Alina och Ninve, klass fem, in till mig. De var mycket indignerade när de visade upp en liten del av allt det skräp de plockat upp i skogen! Hur kan det bli så här? 

De vill att alla skärper sig och slutar skräpa ner i naturen!

/Maria