SKOLPLATTFORMEN

Viktig information till vårdnadshavare till elever på Västerås Waldorfskola:

Vi har nu lanserat vårt nya forum för kontakt mellan skola och vårdnadshavare, Skolplattformen.

All kontakt ska i fortsättningen gå via plattformen för att garantera trygghet och säkerhet i all datakommunikation. Du som vårdnadshavare ska alltså frånvaroanmälan ditt barn via Skolplattformen i fortsättningen, ej till skolans telefon.

Alla vårdnadshavare ska ha fått ett mail med inloggningsuppgifter och information om hur man går tillväga för att använda Skolplattformen. Om du inte har fått något sådant mail, eller behöver hjälp – kontakta vår nya IT-support och dataskyddsombud Mirre Söderlund Svensson, på mailadress: itsupport@vwaldorf.se