Skolenkäten till skolinspektionen

Kära föräldrar!

Vänligen fyll i skolinspektionens skolenkät, senast den 5 mars.
Det går snabbt att deltaga och är viktigt för oss som skola, gällande vårt kvalitetsarbete.

Ni har fått en länk att följa via skolplattformen.
Meddela mig vid eventuella problem: rektor@vwaldorf.se

Vänligen
rektor Annela