Skolan STÄNGD onsdag 10/4

Kära föräldrar, elever och personal!

Med beslut från styrelsen, skolledningen och skyddsombudet, måste skolan stängas helt imorgon onsdag den 10/4 p.g.a. att det ej finns något fungerande avlopp.

Även morgon och eftermiddagsfritids måste hållas stängt.

Fastighetsägarna åtgärdar problemet, genom att gräva upp den asfalterade skolgården för akut rörbyte.

Eventuellt behöver skolan vara stängd även på torsdag.

Vi återkommer när vi fått mer information, under arbetets gång.

Inplanerade utvecklingssamtal fortlöper som planerat, om ansvarig lärare ej meddelat annat.

 

Vänligen rektor och kollegiet, Västerås Waldorfskola