Waldorfmässoafton fredag 27/4 INSTÄLLD

Hej alla föräldrar.

Tyvärr måste vi ställa in fredagens planerade Waldorfmässoafton. Undervisning som vanligt på fredag den 27/4 alltså.

Hoppas ni alla istället kan gå ut på lovdagen på måndag och fira vårens ankomst!

hälsningar

Kollegiet vid Västerås Waldorfskola

Vårkonsert

VÅRMUSIK PÅ MORS DAG

Söndag den 27 maj kl 16.00

Camerata Arosiensis

 Underhåller i Stora Salen på Västerås Waldorfskola

Fritt inträde för alla.

En musikstund med renässans- och barockmusik (1600/1700 tal) framförd på mandolin, mandola, gitarr, cembalo och viola da gamba.

Välkommen!

 

Sommarfestival och sommarkonsert

Nu börjar det ju faktiskt likna vår, och då vågar vi tro på att det också kommer en sommar – och då är det dags för sommarkonsert!

I år kommer vi att inte bara ha en sommarkonsert dit vi bjuder in alla föräldrar, utan också en repris på vår bejublade talangfestival. Det blir en sommarfestival – och så får ni föräldrar välja vad ni ska gå på! Jag tycker båda!

På sommarfestivalen blir det, precis som talangfestivalen, möjligt för elever att uppträda enskilt, parvis eller i grupp med det de önskar bjuda publiken på.

Sommarkonserten är mer ett tillfälle för klasserna att visa upp vad de arbetat med under året.

Båda evenemangen är lika roliga och givande att besöka!

Sommarfestivalen: torsdag den 7/6 (tid kommer senare)

Sommarkonserten: fredag den 8/6 (tid kommer senare)

Ni är alla varmt välkomna!

/Maria

Skor och kläder

Det är väl ingen som har missat att vi har skofritt här i skolan?

Det har blivit en markant bättre inomhusmiljö sedan det beslutet fattades: renare golv vilket ger renare och torrare strumpor för barnen, och lättare att städa är några av fördelarna.

Det har emellertid samlats en mängd skor nere i stora entrén:

Det finns också massor av fina kvarglömda kläder:

Alla föräldrar måste titta i högarna och bland skorna om det är någonting ni saknar!

Imorgon , fredag den 13/4 är sista dagen ni har möjlighet. Sedan skänker vi bort allt som ingen har gjort anspråk på.

Snälla föräldrar, märk era barns kläder och skor!

hälsningar från Fritidshemmet

Föräldrastädning på söndag 15/4 kl 10-13

Hej alla föräldrar!

På söndag är det arbetsdag för föräldrar, och vi kommer att ta oss an utemiljön.

Micke  Karlsson kommer att finnas på plats från skolan på söndag.

Eftersom det fortfarande är hårt i marken kommer det inte gå att få till plattsättning på söndag. Emma har pratat ihop sig med Peter och kommit fram till följande sysslor;
Målning av huset på skolgården – Peter köper in färg och penslar.
Tjärning av taket på huset på skolgården- Peter köper in tjära och penslar.
Plantering i blomlådorna- Karin Metso tar sig an den uppgiften.
Planteringen med en stenring runt sig (som finns framför huset som ska målas) behöver få en tydligare ”mur”. Många går över planteringen idag för att stenarna har flyttats. Att göra: lägg naturstenar som hittas på övre skolgården som en tydlig gräns runt planteringen.
Skolgården kommer att vara sopad till helgen. Finns det armar över på söndag får man gärna kratta/sopa där bilen inte kommit åt.
Med förhoppning om en fin dag,
hälsningar
föräldrarådet och kollegiet

Skolan nästa läsår

Hej alla föräldrar till barn på Västerås Waldorfskola!

Vi har nu färdigställt planeringen för nästa läsår, och vill meddela er hur det kommer att se ut med lärare på skolan:

Förskoleklass: Karin Westerberg

Klass 1: Annela Åhs

Klass 2: Michèle Wall

Klass 3: Anna Färnlöf

Klass 4: Tove Steinholtz

Klass 5: Anna Norberg, stöd i olika ämnen Malte Nordling och Alexander Andersson

Klass 6: Alexander Watz

Klass 7: Mimmi Gränswall Stuvemark

Klass 8: Toby Ibbotson, Alexander Andersson

Klass 9: Chris Lööf

Johan Hamrin kommer att vara tjänstledig nästa läsår, vi söker lärare i idrott och träslöjd.

Helena Gauffin kommer att fortsätta med eurytmi och spanska, Anita Lundberg tyska och också svenska i kalss 8. Theréze Gretzén ska ha bild, Malte Nordling musik. Fritidsansvarig är Peter Åhs. Textilslöjd Louise Malmsten Lindqvist.

Vi ser med glädje fram emot nästa läsår här på Västerås Waldorfskola!

Många varma hälsningar

Maria Flodén

och kollegiet vid Västerås Waldorfskola

ORDNINGSREGLER

 

Till alla föräldrar och elever vid Västerås Waldorfskola: Vi har i kollegiet gått igenom och uppdaterat våra ordningsregler, de bifogas här nedan.

Reglerna har skapats och uppdaterats tillsammans med eleverna i december förra året. Vi har nu diskuterat dem igen i kollegiet och gjort några tillägg.

Vi önskar behålla den goda stämning och arbetsmiljö som oftast råder på vår skola, och räknar med ett gott samarbete mellan skola och hem. Alla klasslärare ska ta upp det i klasserna efter påsklovet. Tala gärna med ditt barn om reglerna.

ORDNINGSREGLER

Västerås Waldorfskola

 Här på skolan… 

 • Har vi studiero
 • Är vi rädda om vår skolas miljö och material
 • Värnar vi om hövlighet, vårdat språk och ett i övrigt gott uppförande
 • Håller vi en skonsam ljudnivå
 • Har vi en ren skolmiljö. Därför använder vi papperskorgar för skräp
 • Respekterar vi skogränsen
 • Har vi en säker skolmiljö, och inget springande i korridorerna
 • Ska alla komma i tid till lektionerna
 • Ska föräldrar anmäla frånvaro
 • Anmäler du till din lärare om du måste gå hem under skoldagen
 • Vet vi att godis eller läsk inte är tillåtet på skolans område (tuggummi räknas som godis)
 • Lämnas mobiltelefoner in under skoltid
 • Vet vi att rökning (tobak, vapes, e-cigaretter) inte är tillåten på skolans område
 • Vet vi att skolans drogpolicy ska följas
 • Följer vi skolans plan mot kränkande behandling och har nolltolerans mot mobbning och kränkningar
 • Vet vi att på skolgården ska alla kunna vistas. Fotboll spelas på gräsytan vid parkeringen på baksidan. Cyklar eller mopeder är inte tillåtna på skolgården under skoltid.
 • Har du hjälm om du åker kickbike eller liknande

 Konsekvenser

Dessa konsekvenser används om någon elev bryter mot en ordningsregel.

Om steg 1 fungerar, stannar vi där. Annars går vi vidare till steg 2, steg 3 och så vidare.

Vår ambition är att steg 1 – 3 ska räcka och att alla elever förstår varför vi har våra regler.

 1. Den vuxen som ser en elev bryta mot reglerna tar genast ett samtal med eleven.
 2. Rapport till klasslärare/klassföreståndare.
 3. Telefon/mejlkontakt med vårdnadshavare.
 4. Vårdnadshavare kallas till skolan. Åtgärdsprogram med klasslärare/klassföreståndare.
 5. Vårdnadshavare kallas till skolan. Åtgärdsprogram med klasslärare/klassföreståndare och rektor.
  Alkohol- och drogpolicy för Västerås Waldorfskola
  Elever får varken uppträda påverkade eller förvara, sälja eller nyttja droger inom skolans område.

  Om så skulle ske ska rektor omedelbart underrättas.

  Alkoholhaltiga drycker beslagtas.

Västerås Waldorfskolas strävan mot bästa möjliga arbetsmiljö i en drogfri skola kräver att vi i samverkan arbetar för att förebygga och ingripa vid alkohol- och narkotikamissbruk.

  Detta kräver självklart att vi inte i något sammanhang i skolan tolererar förtäring av alkohol eller bruk av droger. Detta gäller förutom under skoltid även vid skolresor, skolfester och andra aktiviteter som har med skolan att göra.

  Skolan har anmälningsplikt till sociala myndigheter.

  Mål

  ° Förhindra missbruk av alkohol och narkotika samt narkotikaklassade läkemedel.

  ° Förebygga ohälsa, tillbud och olyckor i skolan.

  ° Motverka konflikter och utslagning på grund av drogmissbruk.

  Strategi

   ° Arbeta förebyggande och kontinuerligt informera och diskutera olika drogers skadeverkning.

  ° Arbeta för att bygga upp självförtroende och stärka självkänslan hos eleverna

  ° Om missbruk har konstaterats via provtagning ska eleven genomgå ett kontrollerat rehabiliteringsprogram genom samverkan med socialtjänsten.

 

 

Påskavslutning

Detta års påsklov inleddes med en liten fest.

En samling för hela skolan i stora salen, med sång och uppträdanden som vi brukar ha det när vi firar något.

Nu var det inte riktigt bara ett firande det gällde. Snarare ett avslut, både på årets första lite tunga, mörka tid men också på en lång tids lärargärning.

Det var Olas sista dag som lärare på vår skola.

Han var en av de som startade skolan för många år sedan. Och nu går han vidare mot nytt arbete och nya utmaningar.

Men hans hjärta kommer alltid att finnas här i vår skola!

 

Uppträdanden alltså: klass två framförde en dikt tillsammans:

Och treorna hade övat in en sång med många verser, som de dedikerade till Ola dagen till ära:

Åttorna läste en engelsk dikt av William Blake:

Och så gav Ola oss alla en riktigt fin avskedsgåva: han berättade en saga om den röda blomman och isen som smälter, om nytt hopp och kärlek.

Vi hade ju tänkt avsluta dagen med en avskedsgåva till  Ola och sedan en sång. Men barnen ville annorlunda: de strömmade fram och ville krama sin Ola till avsked!

Så det gjorde de. Och sen var det påsklov!

/Maria