Nya klasslärare

Jag har nu äran att få presentera skolans nya klasslärare!

För klass 1 ht-19, har vi:

Biljana Lundqvist, som är en sprudlande glad och utåtriktad person, med lång pedagogisk erfarenhet. Just nu deltar hon på årets Waldorflärarfortbildning i Oslo, inför skolstarten.

” Hej!

Jag heter Biljana Lundqvist och har arbetat som pedagog för Västeråsstad i 36 år. Jag ser nu fram emot att få börja jobba med er på Waldorfskolan. Ska bli jätteroligt att få träffa elever, föräldrar och kollegor!

Bästa hälsningar
Biljana ”

~~~~~~~~~~~~~~~

För klass 4 ht-19, har vi:

Iryna Romanenko, som är utbildad grundskollärare i åk 4-9 och har arbetat inom svenska grundskolan i 10 år. Hon har erfarenhet av att arbeta som både klasslärare och ämneslärare med inriktning engelska och modersmål. Iryna karakteriseras som en lärare med mjuk auktoritet och lyhördhet, vars mål är barnens allsidiga harmoniska utveckling och emotionella intelligens. Iryna är väl insatt i Waldorfpedagogiken.


Jag och kollegiet välkomnar varmt Biljana och Iryna till Västerås Waldorfskola och ser nu ivrigt fram emot skolstarten!

/rektor Annela