Nationella prov

IMG_2571

 

Nu är de nationella provens tid här. I klass sex gör de ett av proven i matematik idag. Eleverna är lugna och sätter snabbt igång med uppgifterna. Många har liten matsäck med sig, för proven tar lång tid och man behöver fylla på med energi.

På Waldorfskolan gör vi självklart alla nationella prov. I klass tre, sex och nio, varje vår. Eleverna suckar och ibland gör lärarna det också – det tar en sådan tid! En elev skrev till Björklund för några år sedan för att klaga på just det. Han skrev: ”Varför måste vi göra en massa prov som tar tid för att visa vad vi har lärt oss, tid då vi skulle kunna lära oss nya saker!” Det svar han fick från Björklunds kansli var inte svar på hans fråga, utan mer riktat till vuxna och samma text som står på Skolverkets hemsida…

På vår skola har vi väldigt sparsamt med prov annars, vår tanke är att de skapar onödig stress och mest syftar till att man ska ”kräkas upp” den kunskap man har stoppat i sig inför provet – inte alls vår syn på kunskap! Vi är väldigt bra på att hålla koll på var våra elever står kunskapsmässigt och i sin egen utveckling utan att behöva förlita oss på prov. Periodläsningen, då man fördjupar sig i ett ämne i flera veckor för att sedan redovisa vad man lärt sig på olika sätt, ger lärare rika tillfällen att stämma av vad eleverna lärt sig.

Men de nationella proven är ofta väldigt bra! Det är kreativa och välkonstruerade uppgifter som inspirerar både lärare och elever. Det är också roligt att märka att vårt sätt att undervisa bär frukt i och med att våra elevers resultat väl svarar upp mot andra skolors. Fast vi inte har läxor! Eller prov!

/Maria