Kören

IMG_2496IMG_2495

 

Varje tisdag eftermiddag har vi kör. Det är de lite äldre klasserna, från femman och uppåt, som är med i den – de små klasserna har i stället Gula Korridorens kör.

På kören sjungs det just nu en massa gospel. Det är många olika stämmor och mycket toner att hålla reda på.

Här på skolan sjunger vi mycket, både i klasserna, kören och på sångstunden varje vecka. Det finns en mängd forskning som visar att fysisk aktivitet, social interaktion, stimulerande miljö och musik tycks stimulera intelligensen. Omvänt så bryts psyket ner snabbt av stillasittande och ensamhet (källa: forskning.se). Och är det något vi har mycket av här i skolan så är det just fysisk aktivitet – idrott två gånger i veckan, rytmisk rörelse, lek och aktivitet i klassen och en rolig skolgård (och många trappor!) gör att barnen rör på sig en hel del. Den sociala interaktionen är en hörnsten i skolans pedagogik, vi arbetar mycket med gruppen och det är ju genom att umgås med andra som man lär känna sig själv och utvecklas bäst. Stimulerande miljö – ja, ni ser ju hur vi har det här på skolan, många som kommer hit säger spontant ”vilka vackra lokaler” och jag vet ju vad jag tyckte först när jag kom hit… nu är jag mer hemmablind. Stimulans får man ju också genom allt målande, tecknande, skapande i textil och trä som vi sysslar med.

Och så musiken. Professorn, hjärnforskaren och konsertpianisten Fredrik Ullén säger att ”aktiv musikträning verkar ge spridningseffekter till andra områden i hjärnan, som gynnar inlärningen av exempelvis språk och som visat sig genom bättre resultat i IQ-tester”.

– Sannolikt innebär det att hjärnan mår bra av att man ägnar sig åt alla möjliga slags aktiviteter som man tycker är roliga, som att sjunga och måla.

Rolf Ekman, professor i neurokemi säger att det verkar också som att det blir mycket mer aktivitet i hjärnan om man målar eller sjunger själv jämfört med om man bara betraktar eller lyssnar. Ännu mer verkar det hända om man gör det tillsammans med andra – så kallad joint action .

Det blev mycket citat och forskningsresultat nu, men det är så kul att hitta vetenskapliga belägg för det som vi redan vet, egentligen: att musik är roligt och bra för oss, särskilt när man gör det tillsammans med andra!

/Maria