Kontakt

HAR DU FRÅGOR OM SKOLAN ELLER VILL DU ATT DITT BARN SKA BÖRJA HÄR? MAILA PÅ SKOLSTART@VWALDORF.SE

Rektor:
Chris Lööf
e-post: rektor@vwaldorf.org
telefon: 079-304 70 17

Tel skolan: 021-80 49 55 (Ej för sjukanmälan, använd Skolplattformen Admentum, om ditt barn är sjukt eller frånvarande av annan anledning.) www.admentum.se

 

Tel kontor (ekonomi): 021-80 37 38

Tel fritidshemmet: 021-80 49 50

Ann-Sofie Lindberg – skolläkare. Kontakt via skolsköterska.

Heidi Slagstedt – skolsköterska. Tel 073-818 15 38, skolhalsovard@vwaldorf.se

Johanna Grönhaug – kurator. Tel 073-955 36 64.

e-post: ledningsgruppen@vwaldorf.se

Anmälningar till skolan: skolstart@vwaldorf.se

Stiftelsen Västerås Waldorfskola
e-post: styrelsen@vwaldorf.se

Adress:
Regattagatan 39
723 48 Västerås

Busslinje 2, hållplats Vinggatan

Organisationsnummer: 878001-7110
Bankgiro: 5024-7980