Köanmälan

Verkar Waldorfskolan spännande?

Man kan byta till Waldorfskolan när som helst under läsåret, även om det vanligaste är att man byter vid starten av ett nytt läsår.

Så här gör man för att söka till Västerås Waldorfskola:

Här nedan finns en köanmälan som du fyller i och skickar in till skolan. Glöm inte att båda föräldrarna behöver underteckna den om ni har gemensam vårdnad.

Vill du veta mer om skolan först?
Maila till skolan på adress: skolstart@vwaldorf.se.
Du kan då få träffa rektor, få information om skolan samt en rundvandring.

Du kan också komma på ett av våra informationsmöten, som vi brukar ha varje termin. Information om dem finns på vår hemsida.

När din köanmälan har kommit in till oss hamnar den i vår kö.
Vi tillämpar urvalsprinciper som godkänts av Skolinspektionen:

–       Syskonförtur
–       Elever från waldorfförskola/waldorfskola
–       Kötid
–       Närhetsprincip (boende nära skolan)

Om det inte finns plats i klassen, placeras din ansökan i kö. Så fort det finns plats, hör vi av oss till er för ett intagningssamtal tillsammans med barn och förälder.

Köanmälan för utskrift i pdf format: kö ANMÄLAN2

Skriv ut, fyll i och skicka in till oss, eller kontakta skolan via mail till:
skolstart@vwaldorf.se.

Köanmälan gäller sex månader.
Därefter ska den förnyas om intresse kvarstår.
Meddela via mail till skolstart@vwaldorf.se.

Förskoleklass
Anmälan till förskoleklassen görs på samma blankett som till skolan.

Waldorfförskolan Barnträdgården
Anmälan till Västerås Waldorfförskola sker direkt till förskolan på telefon:
021-80 48 62, eller via mail till: barntradgarden@hotmail.com