image/svg+xml

Verkar Waldorfskolan spännande?

Man kan byta till Waldorfskolan när som helst under läsåret.

Vill du veta mer om skolan?

Maila till skolan på adress: skolstart@vwaldorf.se. Du kan då få träffa rektor, få information om skolan samt en rundvandring. Du kan också komma på ett av våra informationsmöten, som vi brukar ha varje termin. Aktuella datum för informationsmöten läggs upp på hemsida.

Så här gör du för att söka till Västerås Waldorfskola:

Nedan finns en köanmälan som du fyller i och skickar in till skolan. Kom ihåg att båda föräldrarna behöver underteckna den om ni har gemensam vårdnad. När din köanmälan kommit in till oss hamnar den i vår kö.

För ansökan klicka på: Ansökan till Västerås Waldorfskola

– Skriv ut, fyll i och skicka in till oss, Regattagatan 39, 723 48 Västerås. Det går också bra att kontakta skolan via mail till skolstart@vwaldorf.se.

Du kan också fylla i din köanmälan digitalt via vår skolplattform:
Registrering i Admentum

Vi tillämpar urvalsprinciper som godkänts av Skolinspektionen:

  • Syskonförtur
  • Elever från waldorfförskola/waldorfskola
  • Kötid
  • Närhetsprincip (boende nära skolan)

Om det inte finns plats i klassen, placeras din ansökan i kö. När det finns plats, hör vi av oss till er för ett intagningssamtal tillsammans med barn och förälder.

 

Köanmälan gäller sex månader därefter ska den förnyas om intresse kvarstår. Meddela via mail till skolstart@vwaldorf.se.

 

(Observera att ansökan till Waldorfförskolan görs via Västerås Stad.  Förskolans tel.nr 021 – 80 48 62 )

Förskoleklass

Anmälan till förskoleklassen görs på samma blankett som till skolan.

Waldorfförskolan Barnträdgården

Anmälan till Västerås Waldorfförskola sker direkt till förskolan på telefon: 021-80 48 62, eller via mail till: barntradgarden@hotmail.com