Idrott

 

Idrottsämnet i waldorfskolan:

Idrottsämnet är ett hälsoämne som syftar till att barnets naturliga rörelseglädje ska främjas. Framför allt genom leken utveckla barnets motorik, koordination och sociala samspel. Sunda positiva rörelse erfarenheter främjar den personliga utvecklingen på alla plan. Leken har en central plats. Tävlingsmomenten övas under lekfulla former för att stärka självkänslan och personligheten.
Idrottsämnet är alltså ett hälsoämne där barnet utvecklar en sund och hjärtlig relation till att röra sig. Det viktiga är inte att man är snabbast, starkast eller skickligast utan att man tycker det är roligt att röra på sig.

Waldorfskolans idrottsundervisning börjar som ett eget ämne från och med årskurs tre. Innan dess övar man de motoriska grundfärdigheterna i leken i klassrummet och utomhus tillsammans med klassläraren. Det viktigaste är socialiseringen och att man känner sig trygg, det är därför man först och främst har gymnastiska övningar med sin klasslärare i de lägre åldrarna.
De renodlade sporterna kommer in först i klass sex, innan dess gör man förövningar.

I den första Waldorfskolan fanns eurytmin som rörelseämne. Efter en tid fick Fritz Graf von Bothmer i uppgift att ta fram övningar som skulle vara mer av en fysisk karaktär och som skulle samklinga med barnets utveckling. Övningar som gav barnet möjlighet att mer fysiskt ta in den för dem så genuint framtagna kursplanen, på ett sätt som stärkte samhörigheten och speglade barnets motoriska utveckling i samklang med det man gör i klassrummet, så att allt blev en helhet. Den gymnastikform som då togs fram heter Bothmergymnastik, i waldorfskolan har man nu den parallellt med den gymnastik som regleras i läroplanen. Precis som i eurytmin där klasslärare och eurytmisten samarbetar och klassens undervisning speglas i eurytmiundervisningen speglas klassens undervisning i idrottslektionerna.
Bothmergymnastiken är alltså ett tillägg till den ordinarie idrottsundervisningen. Den är en del av den ursprungliga tanken för waldorfskolor och finns över hela världen. Bothmergymnastik finns däremot inte på alla waldorfskolor, men i Västerås Waldorfskola är den en stark tradition som lever i den dagliga idrottsundervisningen.

I Waldorfskolan har man av tradition många lekfulla moment och friluftsliv i idrottsundervisningen: vi åker mycket skridskor gärna på sjöar, paddlar, vandrar och seglar. Detta är en del i både den personliga och den sociala utvecklingen.

Exempel från undervisningen i de olika årskurserna:
I årskurs fyra är barnen inne i en utvecklingsfas som kallas nioårskrisen, då det händer mycket i barnens kropp och känsloliv. En otrygghet och vilsenhet inför framtiden. Då är det tradition i waldorfskolan att man på något sätt försöker trygga barnets oro genom att t ex bygga något slags hus. På idrotten finns då en övning då klassen tillsammans bygger ett hus i en ringlek.
I årskurs fem när antikens greker är ett fördjupat område, ligger stor tyngd i idrottsundervisningen i den grekiska fem-kampen.
I årskurs sex arbetar man med geometri på matematiklektionerna, då förstärker man det i idrotten genom att man med kroppen arbetar med geometriska former i lekar och övningar.
Övningarna förvandlas under åren från att vara mer rytmiska och samhörighets inkännande i åk 3, 4, 5 och 6 till att bli mer personlighetsfrämjande, meditativa och arkitektoniska i de högre åldrarna.
Det viktigaste är att alla vågar och trivs och har ett avslappnat förhållande till idrottsämnet. Även om vår grundhållning är att alla ska komma ombytta och duscha efter idrottslektionen, finns det hela tiden utrymme för individuella anpassningar.
Vi arbetar för att idrottsämnet ska vara ett positiv, utmanande och utvecklande ämne.