Hantverk på Waldorfskolan

Vi tycker det är viktigt med hantverk! Lika viktigt som det teoretiska arbetet. Hela människan ska tas i anspråk, få öva sig, och alla delar är lika mycket värda. Mycket tid till hantverk och praktiska aktiviteter kan vara avgörande för självförtroendet hos en liten växande människa som tycker det är svårt att still, svårt att läsa eller skriva…

Det är konkret resultat, det blir något som finns och kan tas på och som har ett värde!

På Waldorfskolan lägger vi mycket tid för hantverk, musik, rörelse. Det är ett mycket medvetet val, som har stöd i såväl waldorfpedagogik som forskning. Se till exempel här:

http://www.dn.se/arkiv/nyheter/hantverket-viktigt-for-inlarningen-proteststormen-vaxer-mot-skolministerns-planer-pa

Det här tyckte jag var ett fantastiskt citat:”Fingrarna tycks vara en förlängning av huvudet och spelar uppenbarligen rollen av ett slags yttre hjärna.” Hämtat från en intervju i Läkartidningen med professorn i handkirurgi Göran Lindborg. Han talar om att hand och hjärna är intimt sammanlänkade, och att utveckla den ena främjar även den andras utveckling! Hela artikeln finns att läsa här:

http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleID=16980

På skolan pågår ständigt olika typer av hantverk i klasserna. I klass 3-4 i förra inlägget såg vi deras isskulpturer, i klass 5 ska eleverna få göra djur av pärlor.

Först måste man hitta rätt mönster och få det kopierat av fröken:

IMG_4662

IMG_4659

Klassrummet har nu förvandlats till verkstad. Det är en härlig aktivitet, alla är engagerade och tycker det ska bli spännande.

/Maria