Hantverk i klass fem

Ola berättar om klassens hantverksarbete:

”Vi var ute i Mälarparken och letade roligt formade grenar som vi skalade av barken på. I träslöjdsalen tog vi fram brädor av al och gran som vi sågade ut fler kantiga plattor ur. Hålen borrades och grenarna skruvades fast underifrån. Det vi har övat med detta är:
Att vara ute (något som allt för få barn får tillräckligt av).
Att upptäcka möjligheter (många förväntar sig att möjligheterna ska upptäcka dem).
Öga- hand koordination (en förmåga som de moderna barnen blir allt sämre på).
Att våga gestalta något konstnärlig och våga visa upp det för andra(vilket stärker självkänslan).
Ola”