Gemensamt föräldramöte 19/3

Hjärtligt välkomna till gemensamt föräldramöte på tisdag den 19 mars klockan 18.00-19.00, i stora salen.

Mötets innehåll:
Waldorfskolans ursprungsidé
Västerås Waldorfskolas historia
Waldorfskolans hundraårsfirande
Skolans nya rektor presenterar sig
Organisationen för dagens Västerås Waldorfskola
Föräldrarådet ger information och presenterar sig
Information om vattenstudiegruppen – kom och var med!

Med vänliga hälsningar
Kollegiet