Formteckning

img_4505

Vad är det egentligen?

I waldorfskolor är formteckning ett karaktärsämne. Den är en hjälp och en inledning till skrivinlärningen. Eleverna får börja med att lära sig avbilda enkla former med  variationer, symmetri och ornamentik. Senare under skoltiden knyts formteckningen an till geometrin   och blir mer avancerad.

Formteckning övar finmotorik, koncentration och öga-handkoordination. Den övar också förmågan att orientera sig i rummet, disponera papperet och också förmågan att se symmetri och skönhet.

I klass ett övar man mycket formteckning. Man börjar på den lilla svarta griffeltavlan, där är det lätt att öva och sudda ut. Senare, när man är säker, övergår man till papperet.

/Maria