FAQ

 

Är waldorfskolan religiös?

Waldorfpedagogiken är till sin natur helt konfessionsfri. Waldorfskolor utbildar alla barn, oavsett kulturell eller religiös bakgrund. Pedagogiken syftar till att ge igenkännande och förståelse för alla världens kulturer och religioner. Waldorfskolor tilhör ingen kyrka. De har till grund en tro att människan och hela livet har en andlig dimension. ”Waldorffamiljer” kommer från ett brett spektrum av religiösa traditioner.

Alla skolor i Sverige ska enligt skollagen förmedla vissa värden: Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta. Grunden är den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism, precis som i alla svenska skolor.

Får man betyg på Waldorfskolan?

Waldorfskolan sätter enbart betyg efter avslutad kurs, vilket innebär att eleverna får sitt första ”riktiga” betyg först i klass nio. De har då möjlighet att gå vidare till vilket gymnasium de vill.

Under sina grundskoleår möter elever och föräldrar i stället en ständigt pågående formativ bedömning, dvs de får ständig återkoppling från lärare vad de gör bra, vad de behöver öva på mer och hur de ska utvecklas i sitt arbete. Det finns många studer som visar att den formativa bedömningen är det som gör att man lär sig saker, medan den summativa bedömningen (betyg, som enbart visar hur det man gjort har gått) istället kan ha viss negativ effekt.

Se gärna Skolverkets hemsida,  http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.178256!/Menu/article/attachment/5b.NT-inspiration.pdf

Har de inga läroböcker?

Jodå, eleverna får när de blir lite äldre böcker i bland annat matematik och språk. Annars tror vi mycket på berättandets kraft, och lärarna berättar/föreläser om de ämnen som studeras. Stoff ska ges så levande som möjligt, människa till människa. Då blir det begripligt och levande för eleverna.

Eleverna har sedan möjlighet att bearbeta stoffet på sitt eget sätt, och framställer egna böcker i alla ämnen. Vi tänker nämligen att det man har gjort, det minns man också bättre! Det finns också möjligheter för alla elever att hitta sitt eget individuella sätt att arbeta på – ibland gör man ett s k periodhäfte med mycket text, ibland med mer bilder, ibland redovisar man muntligt och ibland kanske man vill göra en pjäs om det man har lärt sig! Alla möjligheter finns.

Hur är det med läxor?

Vi kallar ofta läxor för hemuppgiftera. På Waldorfskolan ger vi väldigt få hemuppgifter i de lägre åldrarna.  Barnen behöver vila sig och leka så de integrerar det de lärt sig i skolan.

I de högre klasserna är det rimligt med hemuppgifter bl a för att öva upp studietekniken. Eftersom främmande språk behöver övas kontinuerligt ges hemuppgifter i språk i de högre klasserna.

Men Ibland kan elever tycka om att arbeta hemma, det är helt ok! Läxor kan ibland vara kul,t ex med veckans ord, stavning, multiplikationstabellerna.  Hemuppgifter kan också vara lämpligt i syfte att träna minnet. Man kan ge olika uppgifter för att stärka minnet – räkna fönsterrutor, engelska glosor, tabeller. Man kan också träna under lektionstid först, och få öva hemma för att förstärka det ytterligare. Tanken med hemuppgifter är att barnet klarar dem själv utan att föräldrarna behöver hjälpa till.  Man kan ge i läxa att ta hem och visa vad man gjort i skolan!

Har de bara en lärare?

Klassläraren följer sin klass hela grundskoletiden. Om samma lärare följer barnet skapas en trygghet som hjälper till vid inlärningen. Läraren förstår och känner barnet väl, kan skapa en kontinuitet. Waldorf är fördjupning, även av klasslärarens relation till barnet. Vårt arbete bygger mycket på relationer och det här är ett bra sätt att skapa trygga relationer.

Det ger trygghet att man vet att läraren stannar kvar. Man tar emot dem i ettan, börjar en resa, sedan går man igenom själsliga förvandlingar och när man behöver göra uppror i puberteten har man en trygg människa att göra uppror mot. Det främjar respekt för läraren att eleven vet att läraren kommer att stanna kvar länge, läraren blir viktigare. Man ska bli lite trött på varandra efter åtta-nio år tillsammans, det är sunt att vilja skicka ut eleverna ut i världen och för eleverna att vilja ge sig av. Återverkningarna av klasslärarens inflytande på eleverna kan vara kvar ett helt liv. Det kan vara lättare att se vad barnet behöver, få till det rytmiska för barnet, om man känner barnet väl. Skoltiden blir inte uppstyckad utan hel.

Ibland blir det inte som det är tänkt, människor slutar och livet förändras. Men intentionen är ändå att den lärare som tar emot den lilla sjuåringen i klass ett ska stanna kvar för att se den unga människan gå ut i världen som sextonåring.

När barnen växer kommer det in olika ämneslärare i klassen – gymnastik, språk etc. Det sker utifrån klasslärarens kompetens, man undervisar i det man behärskar och tar in andra lärare när det behövs. De äldre eleverna kan ha många ämneslärare.

 

Vad blir man efter att ha gått i Waldorfskola?

 

Waldorfskolan leder till betyg och behörighet till alla gymnasium och därmed alla högskolor.

Elever från waldorfskolor ”blir” alla möjliga saker – från musiker och skådespelare till butikschefer, sjuksköterskor, fysiker, ingenjörer, lärare…

 

FÖRE DETTA WALDORFELEVER

 

Michael Ende, författare till böckerna ”Den oändliga historien” och ”Momo”:

– Jag är djupt tacksam mot waldorfskolan som fick mig att vakna upp och som hjälpte mig att återupptäcka min fantasi”.

Jennifer Aniston, skådespelerska i bland annat TV-serien ”Vänner”:

– Jag har alltid varit fascinerad av skådespeleri, men min erfarenhet av Rudolf Steiner (waldorf-) skolor sporrade mig till att fortsätta med det som en karriär.

Marjorie Spock, lärare och författare till ”Teaching as a lively art”:

– Waldorfpedagogiken uppmuntrar unga människor att älska världen som världen borde bli älskad.

Sandra Bollock, skådespelerska

Andreas Carlgren, tidigare miljöminister i Sverige

Annie Bing, fotomodell och artist

Johanna Sällström, skådespelerska (bl a ”Wallander-filmerna”)

Andrea Reuter, filmrecensent, Filmkrönikan, SVT:

– Skolan gav mig intresse för kultur och samhälle – och ett gott självförtroende.

Annie Lennox, prisbelönad musiker och sångerska från gruppen ”Eurythmics”:

Kenneth Chanault, VD American Express:

– Min waldorfutbildning lärde mig att vara en god lyssnare och att vara känslig för andras behov.

 

KÄNDA PERSONER SOM SATT SINA BARN I WALDORFSKOLOR:

 

Tilda Swinton

Ingmar Bergman (filmregissör) och Liv Ullmans (skådespelerska) dotter Linn Ullman

Arvo Pärt (estnisk kompositör

Silvio Berlusconi (fd statsminister i Italien)

Clint Eastwood (skådespelare och regissör

Harrison Ford (skådespelare)

Lenny Kravitz (artist)

Kay Pollak (filmregissör, bla ”Såsom i himmelen”, författare)

Björn Runge (filmregissör, bla ”Om jag vänder mig om”)

Willy Brandt (fd statsminister i Tyskland):

– Tillkomsten av waldorfskolor var enligt min mening århundradets största bidra till världsfred och förståelse.

Används datorer på Waldorfskolan?

På Waldorfskolan använder vi inte datorer i undervisningen i de lägre klasserna. I dagens värld kommer många barn i kontakt med datorer från mycket låg ålder. Detta har visat sig ha olika konsekvenser: barnen är ofta duktigare än vi vuxna på att hantera datorer och internet, och samtidigt ökar ohälsan hos barn och ungdom både fysiskt och psykiskt. En del av det hänför man till för mycket datortid och för litet lektid!

Under barnets första år i skolan byggs hela självbilden upp i samspel med omgivningen. Det är ett ständigt övande i hur man handskas med sina egna känslor och med andra människor. I undervisningen och i arbetet i klasserna övas inte bara de olika ämnena, utan hela personligheten tar form i lekar och samarbete. När den egna omdömesförmågan är mer utvecklad, är det också dags att ta in hela den värld som internet erbjuder. Då har man större möjlighet att värdera källor och information, och i  undervisningen talar vi mycket om källkritik och arbetar jämförande.

Först utveckla personligheten och en inre kompass, sedan är man redo att ta sig an världen!

Varför skriver man för hand?

Läsforskaren Anna Mangen, professor vid universitetet i Stavanger och neurofysiologen Jean-Luc Velay i Marseille hävdar att man lär sig bättre genom att skriva för hand. Den process som att läsa och att skriva för hand innebär involverar flera sinnen – motorisk rörelse, att hålla i pennan, känslan av papperet och pennans rörelse mot det. Denna feedback är helt annorlunda än den vi får när vi skriver på ett tangentbord. De redovisar en studie där ett antal vuxna fick lära sig ett helt nytt alfabet. En del av dem lärde sig bokstäverna via handskrift, en del via tangentbord. Några veckor senare visade de som lärt sig skriva för hand avsevärt bättre resultat när de skulle erinra sig bokstäverna. Samtidigt var den del av hjärnan som styr talets motorik aktiverad. De som lärt sig alfabetet tangentledes hade inte någon aktivitet där.

Varför har vi så mycket hantverk i Waldorfskolan?

Vi tycker det är viktigt med hantverk! Lika viktigt som det teoretiska arbetet. Hela människan ska tas i anspråk, få öva sig, och alla delar är lika mycket värda. Mycket tid till hantverk och praktiska aktiviteter kan vara avgörande för självförtroendet hos en liten växande människa som tycker det är svårt att still, svårt att läsa eller skriva…

Det är konkret resultat, det blir något som finns och kan tas på och som har ett värde!

På Waldorfskolan lägger vi mycket tid för hantverk. Det är ett mycket medvetet val, som har stöd i såväl waldorfpedagogik som forskning. Se till exempel här:

http://www.dn.se/arkiv/nyheter/hantverket-viktigt-for-inlarningen-proteststormen-vaxer-mot-skolministerns-planer-pa

Det här tyckte jag var ett fantastiskt citat: ”Fingrarna tycks vara en förlängning av huvudet och spelar uppenbarligen rollen av ett slags yttre hjärna.” Hämtat från en intervju i Läkartidningen med professorn i handkirurgi Göran Lindborg. Han talar om att hand och hjärna är intimt sammanlänkade, och att utveckla den ena främjar även den andras utveckling! Hela artikeln finns att läsa här:

http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleID=16980