Eurytmi

Eurytmi är ett rörelseämne som är centralt i Waldorfskolan. I eurytmin är hela människan med i rörelsen, kroppen, känslorna, tankarna och barnets innersta potential. Eleverna utvecklas på alla plan och blir mer livfulla och medvetna människor.

I eurytmin gestaltar vi språket och musiken med oss själva som instrument. Vi väver in de teoretiska skolämnena i eurytmiundervisningen. Barnen får då en djupare upplevelse av språket, musiken och de andra ämnena.

Modern hjärnforskning visar att inlärningsförmågan ökar då så stor del av hjärnan som möjligt är aktiverad. I och med att hela människan tas i bruk i eurytmin får barnen mer bestående kunskaper.

 

En viktig del i eurytmiundervisningen är att vi övar socialt samspel och därmed blir med lyhörda och inkännande människor. Vi känner oss delaktiga i en större gemenskap.