Menu

Ordningsregler

Västerås Waldorfskola

 

Här värnar alla om:

•    Hövlighet, vårdat språk och ett i övrigt gott uppförande.

•    Att hålla en skonsam ljudnivå.

•    En ren skolmiljö. Därför använder vi papperskorgar för skräp.

•    En säker skolmiljö. Inget springande i korridorerna.
 

Närvaro:

•    Alla kommer i tid till lektionerna.

•    Föräldrar anmäler frånvaro för omyndiga elever.

•    Om Du måste gå hem under dagen anmäler Du det till Din lärare.
 

Kläder och skor:

•    Inga uteskor i klassrummet.

•    För allas trevnad; inga ytterkläder i klassrummet eller i matsalen.
 

Godis:

•    Inget godis eller läsk på skolans område.
 

Telefoner och dylikt:

•    Mobiltelefoner ska vara avstängda under skoltid.

•    Ta inte med mp3spelare, surfplattor, dataspel eller liknande till skolan.
 

Rökning:

•    Det är inte tillåtet att röka på skolans område.
 

Skolgården:

•    På skolgården ska alla kunna vistas. Fotboll spelas på gräsytan vid parkeringen på baksidan. Cyklar eller mopeder är inte tillåtna på skolgården under skoltid.

•    Om Du åker inlines eller liknande ska Du ha hjälm.

 

Västerås Waldorfskola, Regattagatan 39, 723 46 Västerås, Maila till ledningsgruppen@vwaldorf.se eller ring: 021-80 49 55 alt. 021-80 49 28