Menu

FRITIDSHEMMET

 

Vårt fritidshem är beläget på skolans bottenvåning. Skolan har nära till Mälaren, Himlabacken och Mälarparkens skog. Dessutom är det nära till Västerås centrum med dess kulturliv. 

Fritidshemmets (och naturligtvis även skolans) mål är att främja varje barns utveckling till en fri, kreativ och ansvarstagande individ i ett demokratiskt samhälle. De vuxna ska med entusiasm och skaparglädje gå före eleverna och inspirera till verksamhet av olika slag:

 

- kvalitativa samtal kring köksbordet

- avkoppling

- trä- och metallslöjd

- textil- och pappersslöjd

- sällskapsspel och fria lekar, såväl ute som inne

 

Allt hantverk och konstnärligt skapande är av största vikt. Det handen utför då den virkar gör hjärnan då man räknar! Den glädje och det självförtroende som eget skapande ger är viktigt för barnens utveckling. 

 

Leken följer årets rytm:

 

Sommaren - uteliv, bad, kojbygge

Hösten - ta till vara det hösten erbjuder av bär, frukt och svamp. Innelek, hantverk

Vintern - pulka i Himlabacken, snölekar och snöbollskrig med vuxna, skridskoåkning på mälarisen

Våren - utelek, sälgpipor, barkbåtar, dammar för vattenlek

 

Genom leken erövrar barnet världen! Den fria leken, fri från vuxen styrning, har stort utrymme i waldorfpedagogiken. Under lekens gång är barnet mitt i en skapande process som engagerar hela människan.

 

 

 

Man ansöker hos kommunen om plats på fritidshemmet. Kom ihåg att göra det så att allt är klart före skolstart!

 

VÄLKOMNA TILL FRITIDSHEMMET!

 

Västerås Waldorfskola, Regattagatan 39, 723 46 Västerås, Maila till ledningsgruppen@vwaldorf.se eller ring: 021-80 49 55 alt. 021-80 49 28