Menu

Västerås Waldorfförskola

För dig som söker barnomsorg utöver det vanliga

 

Leken går i första hand

- och är grunden för mognad, initiativrikedom och gott omdöme.

 

Den fria leken, och med detta menas leken som utvecklas utan inblandning av vuxna stärker barnens personlighet och fantasi. Här ges barnen glädjeupplevelse och rum att öva sina sociala, motoriska och kreativa förmågor.

Västerås Waldorfskola, Regattagatan 39, 723 46 Västerås, Maila till ledningsgruppen@vwaldorf.se eller ring: 021-80 49 55 alt. 021-80 49 28