Menu

Västerås Waldorfförskola

För dig som söker barnomsorg

utöver det vanliga

 

Naturen ger rytm

 

- för verksamheten och barnen.

 

Årstidernas växlingar ger förskolan dess grund- läggande rytm. Även veckan och dagen är rytmiskt upplagda.

 

Fri lek växlar med samlade aktiviteter, matsituationer och vilostund i en återkommande rytm. Så skapas ett inre lugn och trygghet för barnen.

Västerås Waldorfskola, Regattagatan 39, 723 46 Västerås, Maila till ledningsgruppen@vwaldorf.se eller ring: 021-80 49 55 alt. 021-80 49 28