Hej alla föräldrar, elever och personal!

Efter insamlad information har styrelsen beslutat att alla som har vistats i drabbade områden med Covid 19 (coronaviruset) inte får komma till skolan under åtminstone 2 veckor. 

Detsamma gäller om man träffat individer som befunnit sig den senaste tiden i drabbade områden.

Detta för att förhindra vidare smittspridning.

Ta kontakt med ditt barns lärare för att få information om vad ditt barn kan göra för skoluppgifter hemma för att inte komma efter.

Vänligen Styrelsen Västerås Waldorfskola