Föräldrarådet

Nystart för föräldrarådet den 25 mars kl 19.00 – Du behövs!

Vid föräldramötet den 19/3 berättade föräldrarådet om sitt engagemang.
De brukar lyfta olika aktuella frågor om skolan och fritids, samt om lärarnas och föräldrarnas roll i verksamheten. Det kan t.ex. handla om städ och fixardagar, om vakanser, den framtida lokalfrågan, kvalitetsuppföljningen, Skolplattformen (Admentum) m.m.

Dina synpunkter är värdefulla för föräldrarådet, som hoppas att det finns fler föräldrar som vill vara med och påverka, så rådet kan växa och vara en konstruktiv och representativ kraft vid skolan.

Om det finns frågor du vill ta upp och/eller om du vill engagera dig, är du välkommen på föräldrarådets uppstartsmöte den 25 mars kl 19.00 på skolan.

Anmäl dig till:

Cecilia Dahlgren
mrs_cebe@hotmail.com (076-525 04 58)

Maria Björkman
bjorkman.em@gmail.com (073-903 80 90)

Gemensamt föräldramöte 19/3

Hjärtligt välkomna till gemensamt föräldramöte på tisdag den 19 mars klockan 18.00-19.00, i stora salen.

Mötets innehåll:
Waldorfskolans ursprungsidé
Västerås Waldorfskolas historia
Waldorfskolans hundraårsfirande
Skolans nya rektor presenterar sig
Organisationen för dagens Västerås Waldorfskola
Föräldrarådet ger information och presenterar sig
Information om vattenstudiegruppen – kom och var med!

Med vänliga hälsningar
Kollegiet