Välkommen till Västerås Waldorfskola!

.    Verkar Waldorfskolan spännande? Hör av dig till rektor Maria Flodén på telefon 079-304 70 17 eller maila rektor@vwaldorf.se! På skolan finns elever från förskoleklass till åk 9. Waldorfskolans mål är att utveckla en livslång lust att lära. Vi betonar jämlikhet och ömsesidig respekt mellan elever och lärare. Vi ser på teoretisk kunskap, hantverk

Läs mer

Upprop

Tisdagen den 16 augusti kl.10.00, varmt välkomna! (Fritids är stängt hela uppropsdagen)

Läs mer

Månadsfest

Välkomna alla nära och kära på månadsfest! I Stora Salen torsdag 2 juni kl. 10.20 & onsdag 8 juni kl. 10.20

Läs mer